جلسه مشترک کارشناسان امور منابع آب خدابنده و بهره برداران آب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، جلسه مشترک بهره برداران آب کشاورزی روستای مزیدآباد خدابنده و کارشناسان امور منابع آب خدابنده در مسجد این روستا برگزار گردید.

در این جلسه کارشناسان به ارایه وظایف و ماموریت های امور منابع آب خدابنده در برخورد با متخلفان چاههای غیر مجاز پرداختند و از مالکان چاههای مذکور درخواست نمودند از کشت و کار در اراضی این چاههای خودداری کنند.

همچنین از مالکان چاههای مجاز درخواست نمودند از بهره برداری خارج از مفاد پروانه خودداری نمایند. در این جلسه به سوالات کشاورزان نیز پاسخگویی شایسته صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات