همزمان با هفته شهر و شهروند و روز شوراها صورت گرفت/ سی‌متری فرزان و پل موسی بن جعفر(ع) افتتاح شد

همزمان با هفته شهر و شهروند و روز شوراها صورت گرفت/ سی‌متری فرزان و پل موسی بن جعفر(ع) افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات