مرکز پژوهش های شورای شهر بیرجند راه اندازی می شود

مرکز پژوهش های شورای شهر بیرجند راه اندازی می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات