تخصیص ۶۴/۷ درصد از اعتبارات بازآفرینی شهری، به شهرداری اراک

تخصیص ۶۴/۷ درصد از اعتبارات بازآفرینی شهری، به شهرداری اراک

جعفر پور سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری از تخصیص ۶۴/۷ درصد اعتبارات بازآفرینی شهری به شهرداری جهت بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد.
وی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات بازآفرینی گفت: در سال ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری (سازمان عمران و بازآفرینی) پیرو مصوبات ستاد بازآفرینی شهرستان اراک ۲۵ طرح و برنامه در قالب برنامه های مشترک به ستاد استان جهت تامین منابع مالی ارسال گردید، که با پیگیری های به عمل آمده جهت اجرای کلیه طرح ها از طریق ستاد ملی به میزان ۲۶۱/۷۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تامین اعتبار شد، که سهم شهرداری اراک از این مجموع ۶۴/۷درصد به میزان ۱۶۹/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
جعفر پور در خصوص عملکرد ستاد بازآفرینی عنوان نمود: از زمان آغاز فعالیت این ستاد ۹ جلسه برگزار گردیده، که ۵۶ مصوبه حاصل فعالیت و مداخله ستاد شهرستان در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد می باشد که با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین دستگاهای عضو در تعریف برنامه های عملیاتی و اجرایی و میزان اعتبارات ،عملکرد ستاد سال ۹۷ قابل قبول بوده است.
وی در خصوص محورهای مداخله و نوسازی محلات بافت فرسوده و ناکارآمد شهری عنوان نمود:۴۸ درصد از این اعتبارات به توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی، ۵۱ درصد به بهسازی و ارتقا شبکه تاسیسات شهری و محله ای و فضاهای شهری و ۱ درصد به توسعه توانمندی های اجتماعی و اقتصادی (برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای مهارت شهروندی) اختصاص یافته است.
ایشان در خصوص نحوه اجرا و عملیات این پروژها افزود:با برنامه ریزی به عمل آمده می بایست جزئیات طرح ها و برآورد ریالی و برنامه زمانبندی و سایر موارد توسط دستگاههای عضو ستاد تهیه و جهت انجام تشریفات قانونی مناقصات به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردد که توسط کادر فنی سازمان عمران و بازآفرینی جزییات طرح های شهرداری در دست تهیه است.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات