زباله گاه سرایان به عنوان محل دفن پسماند نمونه استان معرفی شد

زباله گاه سرایان به عنوان محل دفن پسماند نمونه استان معرفی شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات