برگزاری همایش بزرگ پاکسازی طبیعت به مناسبت زمین پاک در سرایان

برگزاری همایش بزرگ پاکسازی طبیعت به مناسبت زمین پاک در سرایان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات