برگزاری اولین کارگروه مدیریت پسماند در شهرستان لار

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات