متخلفی که با استفاده از پخش صدای پرندگان، تیهو شکار می کرد، دستگیر شد

متخلفی که با استفاده از پخش صدای پرندگان، تیهو شکار می کرد، دستگیر شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات