برگزاری کارگاه آموزشی اطفا حریق و آموزش زیست محیطی به همت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون

برگزاری کارگاه آموزشی اطفا حریق و آموزش زیست محیطی به همت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات