برگزاری دوره آموزشی سلامت روانی کارکنان در اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

برگزاری دوره آموزشی سلامت روانی کارکنان در اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات