دوره آموزشی اقتصاد و بازاریابی محصولات کشاورزی برگزار شد

دوره آموزشی اقتصاد و بازاریابی محصولات کشاورزی برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات