عضو شورای اسلامی شهر بیرجند/ آینده شهر به دست کودکان ساخته می شود

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند/ آینده شهر به دست کودکان ساخته می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات