اولین جلسه مطالعات بهنگام سازی بیلان حوضه آبریز ارس برگزار شد

نماینده مجری طرح های آماربرداری سراسری از منابع آب سطحی و زیر زمینی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از برگزاری اولین جلسه هماهنگی مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب حوضه آبریز ارس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس محمدحسن فرامرزی با اعلام این خبر افزود: این جلسه با حضور مدیران دفاتر مطالعات پایه منابع آب، روسا و کارشناسان گروه تلفیق و بیلان شرکت های آب منطقه ای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در محل دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت برگزارشد .

وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی محدوده های مطالعاتی و سهم هر یک از استان ها؛ تدقیق اطلاعات مربوط به حد کوه، دشت و آبخوان؛ هماهنگی در خصوص آخرین تغییرات ضرایب هیدرودینامیک آبخوان ها؛ تبادل آمار و اطلاعات ایستگاه های آب و هواشناسی تحت تولیت هر شرکت؛ هماهنگی جهت دریافت ایستگاه های سازمان هواشناسی؛ اطلاعات انتقال بین حوضه ای؛ نحوه گردش کار؛ تهیه چرخه آب و ارائه پیشنهاد برای دستورالعمل بهنگام سازی بیلان منابع آب عنوان نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات