تاکید بر ضرورت تصویب لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور در کمیسیون کلان‌شهر‌های دولت

تاکید بر ضرورت تصویب لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور در کمیسیون کلان‌شهر‌های دولت

جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت با موضوع بررسی «لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور» به ریاست وزیر کشور  تشکیل شد و ضمن تایید کلیات این لایحه، مقرر شد دستگاه های اجرایی ظرف مدت یک هفته، پیشنهادهای تکمیلی خود در خصوص لایحه مذکور را به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» پیشرفت‌های بشری درکنار ایجاد فرصت هایی برای توسعه جوامع انسانی، همواره مسائل و تهدیدهایی را نیز ایجاد کرده است که این امر، اهمیت توجه به مدیریت تخصصی پیشگیری و مقابله با مخاطرات مذکور را ضروری می سازد.

در این بین، سه مقوله پیشگیری، آمادگی و مقابله، از ارکان اساسی سازمان ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی در پاسخ به نیازهای شهر و شهروندان درشرایط عادی، غیرعادی و اضطراری به شمار می روند.

تحلیل وضعیت موجود نظام ایمنی، آتش نشانی و مدیریت بحران در کشور، فقدان قوانین، ضوابط، مقررات و نظام‌های حقوقی جامع در زمینه آتش نشانی و ایمنی و همچنین نبود ساختار سازمانی یکپارچه را در مدیریت مربوط نشان می دهد که مانعی در استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و اجرای برنامه های پیشگیرانه به شمار می رود.

همچنین بررسی های بیشتر موید این نکته است که رویکرد آتش نشانی و خدمات ایمنی در ایران، واکنشی، مقابله ای و عملیاتی است که باید به رویکرد پیشگیرانه تغییر کند.

در بسیاری از کشورها در قوانین مستقلی به موضوع ایمنی و خدمات آتش نشانی پرداخته شده در حالی که موضوع آتش نشانی در ایران به عنوان امری خدماتی لحاظ شده و شاید به همین دلیل است که نقش نظارتی آن، بسیار کم رنگ است. در ایران، ایمنی و آتش نشانی در نظام فعلی ساختاری و تشکیلاتی خود واجد ویژگی هایی است که حسب وظایف و تشکیلات و اختیارات تعریف شده، از نظام حقوقی و ساختاری شکننده برخوردار می باشد و در مواردی فاقد اهرم های اجرایی و ابزارهای قانونی لازم برای اعمال اختیارات می باشد.

لذا با توجه به موارد مذکور، هیئت وزیران مطابق بند ( ۱) مصوبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ موضوع سند آسیب شناسی بخش آتش نشانی، وزارت کشور را مامور تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقا سطح ایمنی شهرها و روستاها و با رویکرد هماهنگی دستگاه های دخیل در امر مدیریت ایمنی نمود.

نسخه اولیه لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور در سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت کشور به دولت ارسال شد و پس از بررسی در جلسه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ هیئت وزیران، برای انجام مطالعات بیشتر به کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیئت دولت ارجاع شد. پس از برگزاری چندین جلسه کمیته تخصصی و طرح موضوع در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ کمیته فرعی کمیسیون، درنهایت نکات مورد نظر دولت بررسی و ایرادات موجود رفع شد.

در ادامه، موضوع در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کمیسیون مطرح و بنا به درخواست معاون عمران وقت وزارت کشور، جهت بررسی مجدد به آن وزارت عودت شد. آخرین ویرایش این لایحه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ از سوی وزارت کشور ارائه و پس از طرح در جلسه ۳۱ شهریور همان سال کمیته فرعی کمیسیون، با اصلاحاتی به تصویب رسید.

روند بررسی و اصلاحات ساختاری و محتوایی این لایحه ادامه یافت تا اینکه موضوع در دستور کار جلسه اصلی روز ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ کمیسیون خاص امور کلان‌شهرها قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی نهاد ریاست جمهوری در سالن جلسات ساختمان کوثر برگزار شد ضمن بیان شرحی مختصر از پیشینه بررسی این لایحه در دولت (همان طور که ذکر آن رفت) با سخنان دبیر کمیسیون ادامه یافت.

امیر محمود غفاری دبیر کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیئت دولت با اشاره به خلا قانونی موجود درخصوص خدمات ایمنی و آتش نشانی در کشور، بر اهمیت آماده سازی هرچه سریع تر این لایحه جهت طرح در دولت تاکید کرد.

غفاری همچنین فقدان، عدم انسجام و یکپارچگی قوانین، ضوابط، مقررات و نظام های حقوقی جامع در زمینه آتش نشانی و ایمنی، نبود ساختار سازمانی مناسب و یکپارچه در مدیریت ایمنی و آتش نشانی، عدم پوشش قانونی کامل کل سطح کشور برای ارائه خدمات مربوط به نحوی که تکلیف مسئول قانونی ارائه دهنده خدمات در خارج از محدوده جغرافیایی شهرداری ها مشخص باشد، ضعف شدید تجهیزات و امکانات ناشی از کمبود منابع مالی مورد نیاز را به عنوان مهمترین ضروریات تدوین این لایحه برشمرد.

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره به استانداردهای چهل‌گانه مربوط به موضوع ایمنی در محیط‌های اداری و مسکونی گفت: پیش آمد سیل اخیر در کشور و حجم عظیم خسارات موجود نشان داد که استانداردهای مربوط به حوزه ایمنی و مقابله با مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی در بخش های مختلف کشور، آنچنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته لذا گنجاندن استانداردهای مورد اشاره در لایحه مذکور از مهمترین اولویت هایی است که باید در تدوین نهایی آن، مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد.

رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز ضمن تاکید بر اهمیت انجام آینده پژوهی در تدوین لایحه های این‌چنینی با هدف بررسی ابعاد مختلف آن‌ها اظهار کرد: تجربه چهار دهه گذشته کشور، گویای این واقعیت است که همواره ارائه یک ساختار جدید به عنوان راه حلی برای حل مشکلات موجود، بنا به نو بودن می تواند مشکلات عدیده غیرقابل پیش بینی ای را نیز به همراه داشته باشد.

اردکانیان ادامه داد: لذا انجام آینده پژوهی و بررسی جوانب مثبت و منفی لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی به عنوان یک ساختار جدید در حوزه قوانین مربوط، می تواند عواقب و مشکلات احتمالی این لایحه در کنار ابعاد مثبت مورد اشاره آن را ترسیم نماید و در نتیجه از هم اکنون با همفکری و تجمیع نظرات کارشناسان، نسبت به انجام پیشگیری های لازم اقدام نمود.

پیروز حناچی شهردار تهران نیز با تایید تمرکز گرایی موجود در سیستم دولتی کشور، از ضرورت حرکت به سوی استقلال محلی و تفویض اختیارات بیشتر در موضوع خدمات ایمنی و آتش نشانی نام برد موضوعی که به زعم وی بازنگری در قوانین موجود را می طلبد.

شهردار تهران با اشاره به واحدهای یکصد‌و‌سی‌گانه آتش نشانی استان تهران با شیفت های کاری سه نوبته گفت: بررسی نقشه ایمنی و خدمات آتش نشانی کشور، بیانگر عدم پوشش کامل موضوع ایمنی است به نحوی که با رخ دادن حوادث احتمالی، به دلیل فقدان پوشش کامل، متولی مشخص، برنامه جامع و عدم یکپارچگی، با بحران های عدیده ای به ویژه در سطح کلانشهرها مواجه خواهیم شد.

شهردار تهران با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو تهران ادامه داد: پس از این رخداد، اقدامات سازنده ای در حوزه مانیتورینگ در سطوح مختلف استان تهران صورت پذیرفت ضمن اینکه ارتقای تجهیزات، آموزش و آمادگی مقابله با حوادث در ساختمان های مرتفع نیز در دستور کار قرار گرفت.

لحاظ نمودن موضوع ایمنی موزه ها، اماکن تاریخی و گنجینه های کشور در لایحه موجود، از دیگر مواردی بود که به زعم نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، خلا آن در لایحه پیشنهادی به چشم می خورد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز با تاکید بر اهمیت لحاظ نمودن دیدگاه های کارشناسانه مطروحه در جلسه در غنای هرچه بیشتر این لایحه گفت: آموزش، آمادگی و تجهیزات مورد نیاز، از مقولات کلیدی در موضوع خدمات ایمنی و آتش نشانی به شمار می روند ضمن اینکه آتش نشانی باید همواره در مواجه با بحران ها آماده، موثر، منعطف و سریع عمل نماید.

رحمانی فضلی افزود: به عبارت دیگر پیشگیری و آموزش، نظارت مستمر و موثر در کنار رعایت استانداردهای مربوط، تدوین طرح های جامع و مهندسی های از قبل طراحی شده و نیز پشتیبانی های مالی لازم از سازمان آتش نشانی با توجه به موازین قانون اساسی، از دیگر نکات حائز اهمیت در تدوین این لایحه محسوب می شوند.

وزیر کشور همچنین در ادامه با اشاره به ظرفیت های موجود NGO ها و تشکل های مردم نهاد در زمینه مورد بررسی گفت: تشکل های این‌چنینی به دلیل برخورداری از قدرت بالقوه لازم، در صورت داشتن آمادگی و آموزش مورد نیاز، در مواقع لزوم به عنوان یک اهرم قدرتمند می توانند به ایفای نقش بپردازند ضمن اینکه این تشکل ها در راستای آموزش مهارت های لازم و ایجاد آمادگی برای مقابله با حوادث در سطح عموم مردم جامعه می توانند موثر واقع شوند.

تعریف ماموریت ها و تکالیف مربوط، تعیین هویت سازمان متولی موضوع به عنوان نهادی عمومی، دولتی یا غیردولتی و نیز انطباق حداکثری با موازین قانونی موجود، از دیگر نکات مورد تاکید وزیر کشور درخصوص لایحه مورد اشاره بود.

در پایان این جلسه، ضمن تایید کلیات لایحه مورد نظر از سوی اعضا، مقرر شد دستگاه های اجرایی ظرف مدت یک هفته، پیشنهادهای تکمیلی خود در خصوص لایحه مذکور را در قالب متن حقوقی منقح و به صورت تطبیقی با متن مورد بررسی به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند تا با جمع بندی نهایی در یک جلسه کمیته تخصصی، نتیجه به عنوان مصوبه کمیسیون به هیئت وزیران جهت تصمیم گیری نهایی ارسال شود.

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلان‌ شهرهای هیئت دولت به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستای وزیر کشور، پیروز حناچی شهردار تهران، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد، نمایندگان وزارت‌خانه های صمت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداری و استخدامی کشور، شهرداری تهران، جمعیت هلال احمر، برنامه و بودجه کشور و شورای عالی استان‌ها به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات