کشف یازده قطعه پرنده (کبک) وشش رشته دام از متخلفین زیست محیطی، توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان

کشف یازده قطعه پرنده (کبک) وشش رشته دام از متخلفین زیست محیطی، توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات