دوره آموزشی آشنایی با روش های تخلیه تلفنی در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی با روش های تخلیه تلفنی در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات