ترسیم نقشه راه ۲۰ سال آینده شیراز بیانیه چشم انداز شیراز ۱۴۲۰

ترسیم نقشه راه ۲۰ سال آینده شیراز بیانیه چشم انداز شیراز ۱۴۲۰

در هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز بیانیه چشم انداز شیراز۱۴۲۰ که نقشه راه بیش از ۲۰ سال آینده این کلانشهر بر اساس آن ترسیم خواهد شد، توسط شهردار شیراز و اعضای شورای شه امضا شد.
ابوالقاسم ابراهیمی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز در حاشیه جلسه روز گذشته شورا در جمع خبرنگاران این بیانیه را ساختار برنامه راهبردی شهر و شهرداری عنوان کرد و گفت: بیانیه چشم انداز شیراز ۱۴۲۰ شامل مراحل شناسایی ساختار شهر شیراز و امکانات بالقوه و بالفعل آن است که بر این اساس راهبردها برای شهر و شهرداری تدوین خواهد شد.
ابوالقاسم ابراهیمی افزود: امروز چشم اندازهایی که به واسطه آن قابلیت های شهر شیراز شناسایی گردیده به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید. با استفاده از ظرفیت این بیانیه توسعه شهر شیراز ظرف بیست سال آینده مشخص خواهد شد و راهبردها در دستور کار مشاور قرار خواهد گرفت و مطابق آن برنامه های عملیاتی ۵ ساله در چهاردوره تنظیم می شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در توضیح نحوه اجرا شدن این بیانیه گفت: به واسطه قابلیت های موجود در شهر در هر حوزه ای هر یک از ساختارهای عملکردی مانندفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،مالی،کالبدی،حمل و نقل و ترافیک و خدامت شهری دارای مضامین تدوین شده ای خواهد بودکه به واسطه آن راهبردها و سیاست هایی اجرایی تدوین می شود.
اما یکی از بخش‌هایی که در این بیانیه به آن پرداخته شده توجه  به شعار شیراز،پایتخت فرهنگ و تمدن پارسی است که در تنظیم این سند سرلوحه کار  قرار گرفته است و در بخشی از آن آمده است :شیراز ۱۴۲۰ متکی بر قابلیت ها و منابع باارزش خود از قبیل موقعیت ممتاز مکانی،منابع و جاذبه های تاریخی-فرهنگی،سرمایه انسانی جوان و خلاق و با ارتقای ظرفیت های توسعه ای درون زا، به اقتصادی رقابت پذیر و ارزش آفرین مبتنی بر فعالیت های گردشگری و ارائه خدمات برتر و پشتیبان تولید در پسکرانه خلیج فارس تبدیل شده و زمینه ساز فزصت های نوین سرمایه گذاری است. همچنین این بیانیه با تاکید بر نقش شیراز در عرصه فرهنگ،هنر و معماری متعالی ایرانی اسلامی شیراز۱۴۲۰ را به واسطه ارج نهادن به داشته های با ارزش خود و ترکیب هنرمندانه آن با ایده های نو زیباترین شهر تاریخی فرهنگی خاورمیانه عنوان نموده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که شیراز ۱۴۲۰ روایت گر میراث و ارزش های برتر تاریخی فرهنگی و الهام بخش صلح و دوستی، شهری که ضمن پاسداشتمیراث گذشته با خلق آثار و ارزش های نو پایتخت رویدادها و رخدادهای فرهنگی،علمی و هنری در سطح ملی و فراملی است و در بستر حیات اجتماعی،زاینده نشاط و امید به زندگی است. بر اساس این بیانیه شیراز۱۴۲۰ به واسطه بهره برداری پایدار از منابع باارزش زیست محیطی،فرهنگ شهروندی و تدابیر خردمندانه و نوآورانه، راهنمای ملی در حفظ ارزش های طبیعی و زیست محیطی،الگویی برای شهر پاک ایرانی و ملقب به عنوان شهر زیست پذیرو دوستدار محیط زیست خواهد بود. اما تحول در بخش حمل و نقل شهری از دیگر موارد مطرح شده در بیانیه شیراز ۱۴۲۰ است که بر آن اساس این کلانشهر پس از پایان چهاردوره ۵ساله ضمن رشد و توسعه زیرساختهای نوین شهری با تکیه بر سیستم حمل و نقل همگانی و سبز با اولویت حرکت پیاده، دارای حمل و نقلی پایدار،ایمن،انسان محور و هوشمند و زیبنده به شهروندانی آگاه و متعهد به فرهنگ ترافیکی خواهد بود. همچنین بحث مدیریت هوشمند شهری بخش دیگری از این بیانیه است که بر اساس آن شیراز ۱۴۲۰ با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی و روزآمد در برخورداری از زیرساختها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، الگوی موفق مدیریت هوشمند شهری مبتنی بر خدمات رسانی آسان  و سریع ،شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و مشارکت پذیری و اعتماد شهروندان، زمینه ساز همکاری ها و گفتگوهای منطقه ای،ملی و فراملی خواهد بود.
نواب قائدی سخنگوی شورای شهر شیراز نیز در حاشیه امضای این سند گفت:  بر اساس این سند شهرداری شیراز با توجه به مطالعات راهبردی انجام شده خود را نسبت به تحقق آن متعد می‌داند.
نواب قائدی افزود: شیراز ۱۴۲۰؛ متکی بر قابلیت‌ها و منابع با ارزش خود و ارتقای ظرفیت‌های توسعه‌ای درون زا، به اقتصادی رقابت پذیر و ارزش افرین مبتنی بر فعالیت‌های گردشگری و ارائه خدمات برتر و پشتیبان تولید در پسکرانه خلیج فارس تبدیل شده و زمینه ساز فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری است.
وی تصریح کرد: این بیانیه رخ نمای فرهنگ، هنر و معماری متعالی  ایرانی_ اسلامی، با ارج نهادن به داشته‌های با ارزش خود و ترکیب هنرمندانه آن با ایده‌های نو، زیباترین شهر تاریخی_فرهنگی خاورمیانه لقب گرفته است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: شیراز ۱۴۲۰؛ روایتگر میراث و ارزش‌های برتر تاریخی_فرهنگی و الهام بخش صلح و دوستی؛ شهری که ضامن پاسداشت میراث گذشته ، با خلق آثار و ارزش‌های نو؛ پایتخت رویداد و رخدادهای فرهنگی، علمی و هنری در سطح ملی و فراملی است و در بستر حیات اجتماعی، زاینده نشاط و امید به زندگی است.
عضو هیات رئیسه شورای شهر شیراز گفت: در این بیانیه ، به واسطه بهره برداری پایدار از منابع با ارزش زیست محیطی، فرهنگ شهروندی و تدابیر خردمندانه و نوآورانه، راهنمای ملی در حفظ ارزش‌های طبیعی و زیست محیطی، الگویی برای شهر پاک ایرانی و ملقب به عنوان شهر زیست پذیر و دوست دار محیط زیست است‌.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شیراز ۱۴۲۰؛ ضمن رشد و‌توسعه زیرساختهای نوین شهری، با تکیه بر سیستم حمل و نقل همگانی و‌سبز با اولویت حرکت پیاده، دارای حمل و‌نقلی پایدار، ایمن، انسان محور و هوشمند، و زیبنده به شهروندانی آگاه و متعهد به فرهنگ ترافیکی است.
قائدی گفت : این بیانیه  با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی و روز امد در برخورداری از زیرساخت‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، الگوی موفق مدیریت هوشمند شهری مبتنی بر «خدمات رسانی آسان و سریع»، «شفافیت و دسترسی آزادانه به اطلاعات»، «مشارکت پذیری و اعتماد شهروندان» زمینه ساز همکاری‌ها و گفت‌وگوهای منطقه‌ای، ملی و فراملی است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات