مدیرکل مدیرمصرف و خدمات مشترکین توانیر؛ بیش از ...


به گزارش پایگاه خبری توانیر ،مهندس هادی  مدقق مدیر کل دفترمدیریت مصرف وخدمات مشترکین توانیردرگردهمایی پیک برق تابستان ۹۸ و در جمع مدیران دفاتر مدیریت مصرف شرکتهای برق منطقه ای و توزیع برق کشور،حجم برنامه های پیک سایی صنعت برق که برای تابستان امسال پیش بینی شده را ۶۱۰۰مگاوات ذکر کرد که ۲۶۰۰ مگاوات آن درسهمیه بندی برنامه های پاسخگویی بار شرکتهای برق منطقه ای و۳۵۰۰مگاوات نیز در سهمیه شرکتهای توزیع لحاظ شده است.
وی تاکید کرد با توجه به تعهد مجموعه صنعت برق کشوردرخصوص خاموشی صفر، باید با تعهد و تلاش ،برنامه های پیک سایی را در جهت تحقق این هدف را دنبال کنیم.
مهندس مدقق با اشاره به تشکیل کمیته های گذر از پیک با ریاست مدیرعامل شرکت برق منطقه ای در مناطق کشور،برگزاری جلسات هماهنگی را حایز اهمیت دانست و بر لزوم ارایه به موقع گزارشهای هفتگی و ماهانه شرکتها تاکید کردواز رصد روزانه عملکرد شرکتها مبتنی برسهمیه و سقف پیک بارتعیین شده در مرکز پایش خبر داد.
وی یکی دیگرازنکات مورد تاکید وحائز اهمیت را لزوم پیگیری برنامه های اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف با هماهنگی دفتر روابط عمومی و امور بین الملل و مجموعه های فرهنگی توانیرعنوان کرد و از مدیران دفاتر مدیریت مصرف شرکتها خواست اطلاع رسانی و ارایه ارقام حتما با هماهنگی کامل با روابط عمومی انجام شود.
مهندس مدقق برنامه های مدیریت مصرف در حوزه های مختلف بهره وری انرژی و فرهنگ سازی را یک برنامه بلند مدت و دائم عنوان کرد.وی با اشاره به سهم بالای بخشهای خانگی وتجاری در مصرف پیک شبکه،از راه اندازی نهاد تجمیع  کننده(Aggregator) از سوی این دفتر خبر داد که به طور ازمایشی در سطح چند شرکت توزیع تابستان امسال فعال میشود و آیین نامه آن نیز ابلاغ خواهد شد.
وی با پیش بینی اثر قابل توجه این اقدام در مدیریت بار تابستان،اجرای این برنامه را در تابستان امسال از طریق خرید تضمینی انرژی و در سالهای بعد از طریق راه اندازی بازار مصرف برق و انرژی اعلام کرد.
در ادامه این مراسم مهندس احمدی زاده از دفتر مدیریت مصرف وخدمات مشترکین توانیر پیرامون مدیریت سمت تقاضا ومدیریت مصرف در سال۹۸به ایراد مطالب پرداخت.وی تمام اطلاع رسانیهای این دفتربه شرکتها را ازطریق sms و ftpعنوان کرد و اعتبار آن را به مثابه ابلاغ کتبی توانیردانست.
وی با اشاره به تعریف ۳ پروژه مطالعاتی در بودجه سال ۹۸ شرکتهای توزیع،این پروژه ها را شامل پروژه مولفه های بار،شاخصهای مصرف مشترکان و پروژه ارتقای ضریب بار معرفی کرد و از پیگیری اجرای ان در تمام شرکتهای توزیع خبر داد.
مهندس احمدی زاده با اشاره به پیش بینی دیسپاچینگ ملی ،میزان خوش بینانه پیک تابستان را ۵۸۹۴۰ مگاوات عنوان کرد که براساس سناریوی دیگرتا ۶۱ هزارو ۳۹۳ مگاوات نیز پیش بینی شده وبرنامه های پیک سایی صنعت برق برای پاسخگویی به هردو سناریو طراحی شده است.
وی با رد این ادعا که کشور وارد ترسالی شده گفت :بارندگیها نباید مارا به خواب غفلت فرو ببرد و باید با تمام توان برنامه های پیک سایی را به اجرا بگذاریم.
وی با اشاره به پیش بینی های جهانی تصریح کرد:شکل گیری توفان قاره ای در اقیانوس هند از افزایش دمای این منطقه در تابستان حکایت دارد وپیش بینی می شود بین ۲.۵ تا ۳ درجه افزایش دما نسبت به میانگین نرمال درجه هوا در ۵۰ سال اخیررا در کشور تجربه کنیم که بر اهمیت برنامه های پیک سایی در تابستان امسال تاکید دارد.
در ادامه این نشست ضوابط اجرایی پاسخگویی پیک بار۹۸ تشریح و به سووالات حاضران پاسخ داده شد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات