کسب جایگاه عالی شرکت توزیع برق استان سمنان در ارزیابی عملکرد

کسب جایگاه عالی شرکت توزیع برق استان سمنان در ارزیابی عملکرد

در بین شرکت های توزیع برق کشور حاصل شد؛

کسب جایگاه عالی شرکت توزیع برق استان سمنان در ارزیابی عملکرد

در ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع نیروی برق در بهره مندی از ظرفیت بند "و" تبصره "۵" قانون بودجه سال ۹۷، شرکت توزیع برق استان سمنان جایگاه عالی را کسب کرد.

گفتنی است: با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مبنی بر ارزیابی از ۳۹ شرکت توزیع برق کشور در این زمینه، شرکت توزیع برق استان سمنان به این توفیق نائل شده و جایگاه "عالی" را به دست آورده است.

در بخش از نامه تشکر و قدردانی محمدحسن متولی زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر خطاب به سید محمد موسوی زاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان آمده است: " استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی جهت تامین منابع مالی با توجه به مشکلات نقدینگی صنعت برق از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این راستا در سال ۹۷ مبلغی از بدهی شرکت های توزیع نیروی برق به بانک ها از محل ظرفیت قانونی موجود در بند "و" تبصره "۵" قانون بودجه تسویه گردید و عملکرد شرکت توزیع برق استان سمنان در استفاده از ظرفیت قانونی مذکور" عالی" ارزیابی گردیده و از اقدامات صورت گرفته قدردانی می نمایم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات