تاکید کمیسیون خدمات اشتغال و مهندسی شورای مرکزی بر نقش رشته های شهرسازی و نقشه برداری در نوسازی مناطق سیل زده


تاکید کمیسیون خدمات اشتغال و مهندسی شورای مرکزی بر نقش رشته های شهرسازی و نقشه برداری در نوسازی مناطق سیل زده

کمیسیون خدمات اشتغال و مهندسی شورای مرکزی روز یازدهم اردیبهشت با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مواردی چون ارجاع نظارت و مکاتبات اخیر دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این زمینه و نیز روند اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس از مهمترین مواردی بود که در این نشست به آنها توجه شد.
دراین جلسه همچنین نقش رشته های شهرسازی و نقشه برداری در مراحل بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده مورد تاکید قرار گرفت.
از دیگر دستور کارهای این نشست موضوعات مربوط به کارشناسان ماده ۲۷ و نیز تجارب استانها در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که پس از جمع بندی ، مکاتبه ای در این موارد با شورای مرکزی صورت می گیرد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات