برگزاری نشست مشترک کمیسیون انرژی شورای مرکزی ، دفتر مقررات ملی ساختمان و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی

برگزاری نشست مشترک کمیسیون انرژی شورای مرکزی ، دفتر مقررات ملی ساختمان و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی


برگزاری نشست مشترک کمیسیون انرژی شورای مرکزی ، دفتر مقررات ملی ساختمان و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی

با حضور اعضای کمیسیون انرژی شورای مرکزی ،تنی چند از مدیران و کارشناسان دفتر مقررات ملی ساختمان و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، نشست مشترکی در محل دفتر مقررات ملی ساختمان برگزار شد.
هدف از این نشست هماهنگ سازی سرفصل های آموزشی تربیت مدرس انرژی گزارش شده است .
رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی در این باره گفت: برای برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس انرژی، سه دوره برگزار خواهد شد که دوره اول به مدت ۲۴ ساعت و به صورت الکترونیکی برای هماهنگی و هم سطحی علمی و تخصصی داوطلبان به عنوان پیش نیاز می باشد.
دوره دوم ۴۸ ساعته است که با مدرسین ایرانی خواهد بود و دوره سوم یک دوره ۴۸ ساعته دیگر است که مدرس مربوطه از یک کشور اروپایی تدریس خواهد کرد. به گفته مهندس طاهری اصل پس از برگزاری این دوره ها در صورت موفقیت در آزمون، کسانی که شرایط احراز صلاحیت آموزش را کسب کنند می‌توانند از طریق کمیته آموزش استان ها به تدریس در دوره‌های تربیت مدرس انرژی بپردازند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات