برگزاری نشست هم اندیشی مهندسین برق در میبد

به مناسبت روز صنعت برق، نشست هم اندیشی مهندسین برق با حضوراعضای دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی این رشته دردفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در میبد برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ،مدیر دفترنمایندگی نظام مهندسی میبد بر لزوم همکاری و فعالیت مهندسین برق در جهت ارتقاءکیفیت ساختمانها و دقت در مباحث مقررات ملی ساختمان و به ویژه مبحث ۱۳ تاکید کرد.
مهندس محمد حسین صباغی اظهار کرد:هماهنگی امور طراحی و نظارتی فیمابین مهندسین برق و مکانیک و برگزاری کلاس آموزشی امورحقوقی، نظارتی و تغیرات مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان برنامه ریزی و در دستورکارقرار گرفته است.
در این جلسه برپیگیری واجرای سیستم ارت و نظارت و برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت خدمات نظام مهندسی درتایید ارت و همچنین لزوم آموزش مجریان سنتی و بهبود تعرفه نظارت و طراحی برق تاکید شد.
رعایت زمان قرار دادها و شرایط حقوقی بعد از پایان قرارداد،بیمه تضمین کیفیت و نحوه برخورد با ساختمانهایی که در زمان صدور پایانکارازلحاظ فنی مورد تایید نمی باشد از دیگر مطالبی بود که در این جلسه مطرح وبررسی گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات