مسجد جامع شهر ایوان استان ایلام در سال جاری به بهره برداری می رسد.

مسجد جامع شهر ایوان استان ایلام در سال جاری به بهره برداری می رسد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات