انتصاب جدید در سازمان مدیریت حمل و نقل بار

انتصاب جدید در سازمان مدیریت حمل و نقل بار

مسئول امور مشارکتهای مردمی سازمان حمل و نقل بار اهواز و رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی این سازمان منصوب شدند

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار صبح امروز طی حکمی از سوی عباس نواصری رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اهواز آقایان بهزاد سلامات و سید حمید حسینی برآفتابی به ترتیب بعنوان رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مسئول امور مشارکتهای مردمی سازمان حمل و نقل بار اهواز منصوب شدند.

در متن احکام آقایان چنین آمده است: با توجه به تخصص و تعهد جنابعالی شمارا به این سمت منصوب می نمایم و امیدوارم با اتکال به درگاه باریتعالی و ضمن رعایت ضوابط و مقررات جاری و ایجاد هماهنگی لازم در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

گفتنی است سازمان مدیریت حمل و نقل بار خرداد ماه امسال در راستای اجرای ساختار جدید ابلاغ شده از سوی وزارت کشور و با هدف شناسایی، ساماندهی و نظارت، صدور بار برگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه برای بارهای خطرناک، مدیریت اجرای طرح های مرتبط با کاهش آلاینده های زیست محیطی،  مدیریت ایجاد، توسعه، نگهداشت و بهسازی زیرساختهای مورد نیاز و مرتبط بر سامانه های حمل و نقل بار -شامل پیک های موتوری تا خودروهای حمل نخاله و سایر وسایط حمل و نقل بار تاسیس شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات