روابط عمومی شهرداری رامسر/ تبریک و خداقوت گویی مهندس کحالی شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رامسر به کارگران شهرداری رامسر در هفته کار و کارگر

روابط عمومی شهرداری رامسر/ تبریک و خداقوت گویی مهندس کحالی شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رامسر به کارگران شهرداری رامسر در هفته کار و کارگر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات