برگزاری جلسه ای با محوریت بررسی مشکلات پروژه های مرمت و بازسازی...

جلسه ای با حضور معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیرعامل شرکت تحقیقات خاک مهارآب و مجریان طرح های آبرسانی به بم و بروات و مرمت و بازسازی تاسیات آبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیرعامل شرکت تحقیقات خاک مهارآب و مجریان طرح های آبرسانی به بم و بروات و مرمت و بازسازی تاسیات آبی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مشکلات پروژه ها و چگونگی رفع موانع اجرایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پایان، معاون طرح و توسعه در خصوص موارد مطرح شده دستورات لازم را صادر نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات