پیشرفت فیزیکی پروژه های مطالعاتی طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها...

جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مجری طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها، مدیر فنی آب و مهندسین مشاور سازه پردازی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مجری طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها، مدیر فنی آب و مهندسین مشاور سازه پردازی ایران برگزار شد.

در این جلسه پیرامون پیشرفت فیزیکی پروژه های مطالعاتی طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها  و همچنین طرح ساماندهی بخشی از رودخانه شهرستان رودبار جنوب بحث و تبادل نظر گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات