تصویب برنامه عملیاتی دشت های سلفچگان- نیزار و دریاچه نمک استان قم

تصویب برنامه عملیاتی دشت های سلفچگان- نیزار و دریاچه نمک استان قم

جلسه کمیته بررسی و تایید برنامه عملیاتی احیاء دشت های کشور برای بررسی برنامه محدوده های مطالعات سلفچگان- نیزار و دریاچه نمک روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۲ در شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در این جلسه که با حضور دبیر طرح احیاء و تعادل بخشی و ریاست محترم گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران ، مدیر نظارت بر اجرای طرح تعادل بخشی مهندسین مشاور دزآب و مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی برگزار گردید ک لیات اجرای طرح تعادل بخشی در استان قم، برنامه عملیاتی محدوده مطالعاتی سلفچگان- نیزار که بین استان های قم و مرکزی مشترک بوده و همچنین برنامه عملیاتی محدوده دریاچه نمک که بین استان های قم، تهران، مرکزی و سمنان مشترک است به تصویب رسید با تصویب این دو محدوده، برنامه عملیاتی کلیه دشت های استان ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات