پیشرفت فیزیکی پروژه های مطالعاتی طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها بررسی شد

پیشرفت فیزیکی پروژه های مطالعاتی طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها بررسی شد

جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مجری طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها، مدیر فنی آب و مهندسین مشاور سازه پردازی ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مجری طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها، مدیر فنی آب و مهندسین مشاور سازه پردازی ایران برگزار شد. در این جلسه پیرامون پیشرفت فیزیکی پروژه های مطالعاتی طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها و همچنین طرح ساماندهی بخشی از رودخانه شهرستان رودبار جنوب بحث و تبادل نظر گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات