برگزاری جلسه هماهنگی مدیران امور منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه هماهنگی مدیران امور منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین، مدیران حوزه ستادی و مدیران امور منابع آب سطح استان و مجریان طرح ها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه شورای مدیران امور منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین، مدیران حوزه ستادی و مدیران امور منابع آب شهرستان ها و مجریان طرح ها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸ با محوریت تعیین حریم و بستر رودخانه ها در سطح استان در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص تعیین بستر و حریم رودخانه ها در سطح استان توسط دفتر مهندسی رودخانه ها ارائه گردید و حاضرین در جلسه به بیان مطالب و نظرات خود در این خصوص پرداختند.

مهندس علیزاده با تاکید بر فعالیت گروه های گشت و بازرسی در زمینه جلوگیری از تصرف حریم رودخانه ها در سطح استان خاطرنشان کرد: تعامل بیشتر با دستگاه قضایی و سایر دستگاه های مربوطه در زمینه برخورد با متصرفین حریم و بستر رودخانه ها در اولویت امور منابع آب قرار گیرد.

در این جلسه ضمن استفاده از رهنمودهای مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان نسبت به مسائل و موارد مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات