تعمیر جداول بادامستان و ساخت کانیوا جهت هدایت آب های سطحی


تعمیر جداول بادامستان و ساخت کانیوا جهت هدایت آب های سطحی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات