نشست ماهیانه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با روسای دفاتر شهرستان...

نشست ماهیانه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با روسای دفاتر شهرستان ها، روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، با دستور کار ارائه گزارش عملکرد ادارات منابع آب شهرستان ها، جذب اعتبارات استانی و گزارشی از اسناد ضد جعل، در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای یزد برگزار شد

این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد اداره منابع آب حوزه مرکزی در سال ۹۷ آغاز شد که براساس این گزارش در سال ۹۷، تعداد ۱۱ جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این حوزه  برگزار و تعداد ۲۶۹ پروانه بهره برداری چاههای کشاورزی اصلاح و تعدیل شده است.

طرح خاموشی چاههای کشاورزی بر روی ۵۷۳ حلقه چاه در حوزه مرکزی  اجرا شد  و تعداد ۱۳۸ حلقه چاه صنعتی وکشاورزی و ۱۲۰ حلقه چاه خانگی غیرمجاز در سال ۹۷ در این حوزه شناسایی و ۶۱ حلقه چاه پر ومسلوب المنفعه شد که میزان خسارت برآورد شده به آبخوان در حوزه مرکزی در قالب ۳۹ پرونده و ۲۳۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

همچنین براساس گزارش رسیده از اداره منابع آب شهرستان بافق و بهاباد، طرح خاموشی چاه های کشاورزی در این شهرستان ها بر روی ۱۸۳ حلقه چاه اجرایی شد که از این محل ۸.۸ میلیون مترمکعب صرفه جویی آب صورت گرفت.

شناسایی ۳ حلقه چاه صنعتی، کشاورزی و گلخانه در بافق و بهاباد و انسداد ۱ حلقه چاه از دیگر اقدامات اداره منابع آب بافق و بهاباد ذکر و میزان خسارت وارده به آبخوان ۳ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال برآورد شده است.

برگزاری ۵ جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان، اصلاح و تعدیل ۸۱ پروانه بهره برداری و برگزاری ۴ نشست با کشاورزان نیز از اقدامات اداره منابع آب منطقه شمالی نیز در سالجاری عنوان شد.

همچنین در سال ۹۷، تعداد ۲۰۹ حلقه چاه در شهرستان های اردکان ومیبد در طرح خاموشی زمستانه چاه ها قرار گرفت که از این محل  ۱۶.۴۵ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شد.

شناسایی ۲۴ حلقه چاه غیرمجاز، پر ومسلوب المنفعه نمودن ۹ حلقه چاه و پلمپ تعداد ۷ مورد چاه غیرمجاز را از دیگر اقدامات اداره منابع آب شهرستان اردکان ومیبد مطرح شد و میزان خسارت وارده به آبخوان ها در این شهرستان نیز در قالب ۶ پرونده و با برآورد خسارت تقریبی ۲۶ میلیارد ریال انجام شده است.

براساس گزارش دفتر اداره منابع آب ابرکوه نیز در سال گذشته بر روی  ۶۲۶  حلقه چاه طرح خاموشی زمستانه اجرا شد که منجر به صرفه جویی ۱۷.۴ میلیون مترمکعب آب گردید. در این شهرستان همچنین میزان خسارت به آبخوان ۳۴ میلیارد ریال در سال گذشته برآورد شده است که این خسارت در قالب ۹ پرونده آماده سازی شد.

دفتر اداره منابع آب شهرستان خاتم نیز در پایان جلسه، اجرای طرح خاموشی بر روی ۲۴۷ حلقه چاه و صرفه جویی ۱۲ میلیون مترمکعب آب در سال گذشته، اجرای طرح تحویل حجمی آب در بخش مروست، پر ومسلوب المنفعه نمودن ۴ حلقه چاه غیرمجاز و برآورد خسارت ۱۳ میلیارد ریالی وارده به آبخوان این شهرستان را از اقدامات انجام شده شاخص در این اداره منابع آب عنوان کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات