طرح برگزاری شبهای علمی در یزد وارد فاز اجرایی می‌شود

طرح برگزاری شبهای علمی در یزد وارد فاز اجرایی می‌شود

در نشستی که به این منظور در سازمان با حضور اندیشمندانی از دانشگاهها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد، دکتر سالاری به تشریح مبانی غنی فرهنگی هنری علمی و تجربی استان یزد در رشته های گوناگون به ویژه معماری و مهندسی ساختمان پرداخت و دیار دارالعلم یزد را گنجینه‌ای ارزشمند از مفاخر و افراد متخصص و متعهد در رشته های مهندسی و معماری ساختمان توصیف کردکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد و نمو فرزندان حال و آینده استان گردد .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در این نشست دکتر یوسفیان از اساتید دانشگاه نیز در سخنان خود گفت: باید شرایطی ایجاد شود تا جوانان به این باور برسند که حاصل تلاش و مجاهدت های گذشتگان سرمایه مهیا برای نسلهای حال و آینده است.
وی در این زمینه همکاری و مساعدت دانشگاه و سازمان نظام مهندسی ساختمان را بسیار مهم توصیف کرد.
دکتر نقصان محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز شب های علمی را فرصتی برای گفتگو های فرهنگی و علمی دانست که مباحث آنها می تواند راهگشای بسیاری از مسائل حل نشده جامعه باشد.
وی جامعه محوری را لازمه این مباحث در شب های علمی توصیف کرد و گفت: در این گونه محفل ها باید مسائلی مطرح شود که مردم را به سازمان و اهداف آن گره بزند.
گفتنی است بر اساس نظر دکتر سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد شب های علمی با همکاری سازمان و دانشگاه به زودی به صورت دوره ای در یزد برگزار خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات