نصب المان شورا مقابل ساختمان شورای شهر اراک

نصب المان شورا مقابل ساختمان شورای شهر اراک

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک خبر داد: المان سازی یکی از بخش های مهم زیباسازی شهری محسوب می شود و بهره گیری از المان های مناسب در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت حس تعلق شهروندان و ترویج رفتارهای مناسب فردی و اجتماعی موثر است.
وی افزود:بر این اساس تقویت و بهبود بخش المان های محیطی اراک مورد توجه ویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک قرار دارد که با بهره گیری از المان های متنوع در سیمای اراک محیط مناسبی برای شهروندان ایجاد شود.
به طور کلی المان سازی به صورت دوره ای بررسی و توسط سازمان ساخته و در محیط مناسب نصب می شود.
گفتنی است المان شورا، در راستای هدف مذکور و به مناسبت روز شوراها با استفاده از فلز و ریسه های نوری ساخته و در مقابل ساختمان شورای اسلامی کلانشهر اراک نصب شد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات