بازدید معاون طرح و توسعه و هیئت همراه از چند کارخانه در استان...

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و هیئت همراه از کارخانه های پوشش کوهپایه، نیک محضر اسپادانا و کیوان جاوید و همچنین کارخانه تولید لوله قطور سازان در استان اصفهان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸ مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه مجری پروژه آبرسانی به شهرهای بم و بروات از سد نسا و مجری سامانه آبرسانی به شهر کرمان از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) و نمایندگان پیمانکار و مشاور از کارخانه های پوشش کوهپایه، نیک محضر اسپادانا و کیوان جاوید و همچنین کارخانه تولید لوله قطور سازان در استان اصفهان بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات