برای مقابله با مخاطرات جوی و حفاظت از حریم و بستر سواحل رودخانه ها...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل شرکت، رئیس دادگستری شهرستان کرمانشاه، شوهانی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی، داوودی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مشاور و مدیران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی برگزار شد بر اتخاذ رویکردهای نو و عملیاتی تر برای مواجه با سیلاب و حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها تاکید گردید.

در این جلسه نخست مدیرعامل شرکت با خیرمقدم به مدعوین و اشاره‌ای اجمالی به سیلاب فروردین ماه سال جاری، با ذکر ارقام و اعداد خطر سیلاب را جدی خواند و بخش اعظمی از خسارات و نابسامانی های ناشی از آن را متوجه ناکارآمدی سیستمهای اجرایی برای اتخاذ شیوه های بازدارنده در مواجهه با تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها دانست. درویشی با اشاره به اهمیتی که سیلاب می‌توانست در تغذیه آبخوانها و پرشدن مخازن آب سطحی داشته باشد از آن با عنوان نعمتی یاد کرد که متاسفانه با اتفاقاتی که در چند دهه اخیر در دستکاری های انسانی در بستر حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها رخ داد عملاً خسارت سیلاب بسیار بیشتر از مزایای آن بوده است. وی حجم بالای خسارت وارد شده ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز و تجاوز به حریم و بستر رودخانه را عاملی برای خسارت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در استان دانست و آن را اجحاف بزرگی در حق دولت دانست که باید مسئول تامین خسارت باشد .

درویشی با اشاره به حضور بخش ها و سازمان های مختلف طی دهه‌های گذشته در حفاظت بستر و حریم رودخانه ها، خواهان اتخاذ رویکردهای جدید و عملیاتی تر برای مواجهه با مخاطرات جوی و حفاظت از حریم سواحل رودخانه های استان شد. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حوادث سیلاب را ناشی از یک روز دو روز ندانست بلکه آن را نتیجه یک فرایند انسانی پایستار ذکر کرد که باید بیش از پیش به فکر حل و فصل مسائل مرتبط با آن بود. وی ضمن اشاره به مخاطرات جدی در سال‌های آینده بر لزوم برنامه ریزی های جمعی تاکید ویژه داشت. وحدتی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب با اشاره ای کلی به روند پتانسیل منابع آب در استان و مخاطرات جوی اخیر، گزارشی از اقدامات انجام شده در فروردین ماه سال جاری را ارائه داد. وحدتی نقش بارش های اخیر در تغذیه آبخوان ها را کمتر از خسارت های وارد دانست و با اشاره به اینکه روند بارشی می‌تواند در سال‌های آتی تکرار شود بر لزوم اتخاذ شیوه های بازدارنده در مواجهه با سیلاب تاکید نمود. در ادامه جلسه مرادی فر رئیس دادگستری شهرستان کرمانشاه و سابر مدعوین به اظهار نظرات خویش پرداختند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات