برگزاری اولین نشست کارگروه مقابله با آلودگی هوا در صنایع شوشتر

برگزاری اولین نشست کارگروه مقابله با آلودگی هوا در صنایع شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات