برگزاری کارگاه آموزشی بوم شناسی و حفاظت از لاک پشت فراتی در شوشتر

برگزاری کارگاه آموزشی بوم شناسی و حفاظت از لاک پشت فراتی در شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات