دستگیری دو صیاد ماهی با الکتروشوکر قبل از اقدام به صید در شوشتر

دستگیری دو صیاد ماهی با الکتروشوکر قبل از اقدام به صید در شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات