برگزاری مسابقه نقاشی و نمایشگاه نقاشی کودکان پرسنل اداره کل با موضوع سلامت در هفته سلامت

برگزاری مسابقه نقاشی و نمایشگاه نقاشی کودکان پرسنل اداره کل با موضوع سلامت در هفته سلامت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات