برگزاری برنامه پاک سازی و فرهنگ سازی مشارکتی تشکل های محیط زیست استان فارس در آبشار مارگون

برگزاری برنامه پاک سازی و فرهنگ سازی مشارکتی تشکل های محیط زیست استان فارس در آبشار مارگون

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات