مدیران مناطق وصول مطالبات را در اولویت برنامه ها قرار دهند

مدیران مناطق وصول مطالبات را در اولویت برنامه ها قرار دهند

شهردار ارومیه گفت: مدیران مناطق وصول مطالبات را در اولویت برنامه ها قرار دهند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  محمد حضرت پور در جلسه شورای معاونین  از مدیران مناطق خواست وصول مطالبات را در اولویت برنامه ها قرار دهد و همچنین بر ارزیابی پرداخت مطالبات از طریق اپلیکیش های شهرداری تاکید کرد.
در این جلسه مدیران اداره درآمد های شهرداری و امور حقوقی گزارشی در خصوص موضوعات خواسته شده ارائه دادند.
شورای معاونین شهرداری ارومیه امروز با حضور معاونین شهرداری، شهرداران مناطق و سایر مدیران مربوطه برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات