انسداد ۲ حلقه چاه مجاز ابطال شده در سجاسرود

انسداد ۲ حلقه چاه مجاز ابطال شده در سجاسرود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، دو حلقه چاه مجاز ابطال شده در اراضی روستای مزیدآباد پر و مسلوب المنفعه گردید. مهندس خدایی، مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده با بیان این خبر اعلام کرد: متاسفانه مالکان ۲حلقه چاه فوق به اخطاریه ها و هشدارهای صادره توجهی نکردند، فلذا چاه مجاز ایشان توسط مراجع قضایی و کمیسیون های مربوطه ابطال گردیده بود ودر نتیجه اجرای حکم انسداد با همکاری پرسنل خدوم کلانتری سجاس صورت گرفت. خدایی با هشدار مجدد به مالکان چاههای مجاز اظهار داشت: انتقال آب به اراضی غیر آبخور و اضافه برداشت از مصادیق تخلف بوده و مالکان چاههای مجاز مکلف به رعایت مفاد پروانه صادره می باشند. وی افزود: در این زمینه تعداد قابل توجهی از چاههای مجاز در بخش های سجاسرود، بزینه رود و مرکزی به دلیل بی توجهی به این هشدارها توسط کمیسیون های مربوطه ابطال شده اند و در این خصوص امور ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات