انسداد ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز در بخش مرکزی شهرستان خدابنده

انسداد ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز در بخش مرکزی شهرستان خدابنده

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز در روستاهای گوندره، نعلبندان و ورجوشان بخش مرکزی پر و مسلوب المنفعه گردید. مهندس خدایی ، مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده اظهارکرد: انسداد سایر چاههای غیر مجاز در هر چهار بخش مرکزی، بزینه رود، سجاسرود و افشار شهرستان خدابنده در برنامه های کاری امور منابع آب خدابنده بود و با رعایت اولویت چاههای پر مصرف و روستاهای دارای بیشترین برداشت غیر مجاز،این روندادامه خواهد یافت. خدایی همچنین ضمن تشکر از اهالی محترم روستاهای فوق و مالکان چاههای غیر مجاز جهت تعیین تکلیف محفوره غیر مجاز، از مالکان چاههای غیر مجاز مجددا درخواست نمود از کشت و زرع در پایاب چاههای غیر مجاز جدا خودداری نمایند. وی افزود: بحث انسداد چاههای غیر مجاز مطالبه اکثریت مردم و اهالی محترم می باشد و هر روز گزارشهایی از این ناحیه به این امور واصل می گردد. مدیر امور منابع ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات