سدهای مروک و ایوشان به خوبی سیلاب را مدیریت کردند

سدهای مروک و ایوشان به خوبی سیلاب را مدیریت کردند

سدهای مروک و ایوشان به خوبی سیلاب را مدیریت کردند به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان رضا میرزایی مدیر عامل این شرکت در اولین جلسه کمیته در آمد اظهار کرد: شایعات زیادی در خصوص عامل بروز سیلاب کشکان مطرح شدکه عامل سیلاب را بازشدن دریچه های سد مروک و در مرحله دوم ایوشان عنوان کرده بودند که همگی کذب محض می باشند . سیلاب در ۲۵ استان کشور رخ داد و بارش قوی در فروردین ماه امسال داشتیم . ابتدای امسال ۱۱۴۳ میلیمتر بارندگی داشتیم که معادل حجم ۳۲/۲میلیارد مترمکعب سیلاب بود .در جریان سیلاب اخیر مدیریت آب سدمروک باعث نجات شهرستان دورود از سیلاب بالادست شد . رضا میرزایی بیان داشت: در خصوص سیلاب رودخانه کشکان اگر سد داشتیم این سیلاب بوجود نمی آمد و سد ایوشان یک سد کوچک است و جوابگوی این حجم از سیلاب نبوده است . رودخانه های زیادی از بالادست به ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات