تشکیل جلسه کمیسیون بانک ، بیمه ، مالیات و بازرسی فنی شورای مرکزی


تشکیل جلسه کمیسیون بانک ، بیمه ، مالیات و بازرسی فنی شورای مرکزی

‌کمیسیون بانک ،بیمه ،مالیات و بازرسی فنی شورای مرکزی به ریاست مهندس امراللهی خزانه‌دار شورا تشکیل جلسه داد و موضوعات مهم مربوط به بیمه مهندسان را نهایی کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی با پیگیری این کمیسیون و تلاش کارگروه بیمه ،موضوع بیمه با تهیه دو فرمت شامل: قرارداد های انفرادی برای اعضا و قراردادهای گروهی (که با پیشنهاد کارگزاری صندوق مشترک نظام مهندسی انجام خواهد شد)، برای طرح در صحن شورا آماده گردید.
هم چنین قراردادها برای انواع بیمه نامه ها از جمله بیمه مسئولیت ، بیمه تکمیلی درمان و بیمه حوادث و... در یک پکیج تهیه و با تطبیق محتوای انواع بیمه نامه های استانی تکمیل شده است .
برپایه این گزارش ، در بخش بیمه مسئولیت، موضوعاتی چون مسئولیت ۱۰ ساله ، مسئولیت حین ساخت و مسئولیت دوره بهره‌برداری دیده شده و موضوعات بیمه اشخاص حقیقی و حقوقی و هیئت مدیره و بازرسی و کارکنان ستادی و روسای دفاتر و هیئت رئیسه ها هم لحاظ شده است.
همچنین پرداخت خسارت بدون رای دادگاه برای تسهیل دریافت خسارت نیز منظور گردیده است.
به گفته خزانه دار شورای مرکزی ،
خروجی کمیسیون آماده طرح در صحن شورا است و پس از اصلاحات احتمالی جهت استفاده سازمان ها ارائه خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات