۷ کیلومتر دیگر از مسیر روستایی تجریان- بان خشک بخش چوار شهرستان ایلام احداث می گردد.

۷ کیلومتر دیگر از مسیر روستایی تجریان- بان خشک بخش چوار شهرستان ایلام احداث می گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

نظرات