ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر سامان در دستورکار شورای حفاظت کیفی زاینده رود در چهارمحال و بختیاری قرارگرفت

ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر سامان در دستورکار شورای حفاظت کیفی زاینده رود در چهارمحال و بختیاری قرارگرفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات