روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها (خبر)

منظور از ارتباط با رسانه ها مجموعه فعالیتهایی است که به منظور انعکاس فعالیت های شرکت و در جریان قرار دادن مشترکین خود با بهره گیری از توان رسانه های ارتباط جمعی (اعم از سمعی ، بصری ، مجازی و مکتوب) انجام می دهیم.

۴- خبر :

روابط عمومی بدلیل بهره گیری و استفاده از هنرهایی چون نویسندگی ،موسیقی ، طراحی ، خطاطی ،‌نقاشی و ... همواره به عنوان یک فن ، هنر و دانش تخصصی شناخته شده است . هنر نویسندگی در این میان از بیشترین کاربرد و کارایی در روابط عمومی برخوردار است و دائماً در تهیه گزارش ، خبر ،‌مقاله ، بیانیه ، آگهی ، مصاحبه ،‌سخنرانی ، تنظیم بروشور ، کاتالوگ و ... مورد استفاده قرار می گیرد .

خبر بیانی از یک رویداد است که دارای یک یا چند ارزش خبری است و تحت تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی منتشر می شود .

تهیه خبر بر اساس سیست های اطلاع رسانی سازمان و رعایت اصول خبرنویسی برای رسانه ها اعم از مطبوعات، رادیو و تلویزیون با شناخت کامل از مخاطب و ویژگی های آن از مهمترین نکاتی است که در ارتباط با تکنیک رسانه ای " خبرنویسی" باید مورد توجه روابط عمومی قرار گیرد.

استفاده از فرم مخصوص خبر، دارا بودن محتوا و ارزش های خبری، رعایت عناصر خبری، توجه به مفاهیم اساسی خبر، پرهیز از اغراق و بزرگنمایی و ارسال خبر در زمان مناسب از دیگر نکاتی است که باید در تهیه و ارسال خبر به رسانه ها مورد توجه واقع شود.همچنین خبری که تهیه می شود باید مخاطب را به همه موارد جلب کند.خوب نوشتن، با روح نوشتن و از افعال زنده استفاده کردن ضروری است.

یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ها بخصوص در بخش های دولتی ، تولید و تنظیم خبر و تلاش در راستای بکار گیری از راهکارهای مهم ارتباطی جهت انتشار به موقع و موثر آن در رسانه هاست . رسانه های جمعی ماهیتاً بدلیل برخورداری از ویژگیهای خاص خود از قبیل : سرعت انتشار اخبار ، نظم در انتشار ، گستردگی حوزه انتشار ، تداوم انتشار ، فراوانی حوزه مخاطبان ، در دسترس بودن و همچنین پائین بودن هزینه ها ، همواره مفیدترین ، سریعترین و با صرفه ترین ابزار برای ارتباط روابط عمومی در تبادل عملکرد سازمان و دریافت بازخوردها و آگاهی از داوریها و ارزیابیهای خوانندگان به شمار می روند .

خبر و خبرنویسی یکی از فعالیت های اصلی در دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به شمار می آید و تلاش می شود با استفاده از این تکنیک به بیان و تشریح رویدادها و فعالیت های انجام شده توسط واحدهای مختلف شرکت پرداخته شود تا عموم مردم و مخاطبان در جریان این اقدامات قرار بگیرند .

به عنوان مثال تهیه و ارسال خبر به رسانه ها در سال ۹۷شامل:

- ارسال خبر به روزنامه های سراسری و محلی ۲۱۸ مورد

- چاپ خبر در روزنامه های سراسری و محلی ۲۱۸ مورد

- ارتباط با ۶۸ روزنامه و هفته نامه

- ارسال خبر به سایت خبری مدیریت منابع آب ایران به تعداد ۲۱۸ مورد

- ارسال خبر به سایت شرکت آب منطقه ای مرکزی به تعداد ۲۱۸ مورد

- ارسال خبر به سایت خبری وزارت نیرو به تعداد ۲۱۸ مورد

- ارسال خبر به خبرگزاری های سراسری و استانی به تعداد ۲۱۸ مورد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات