روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها (گزارش)

منظور از ارتباط با رسانه ها مجموعه فعالیتهایی است که به منظور انعکاس فعالیت های شرکت و در جریان قرار دادن مشترکین خود با بهره گیری از توان رسانه های ارتباط جمعی (اعم از سمعی ، بصری ، مجازی و مکتوب) انجام می دهیم.

۵- گزارش:

گزارش روایت یا برداشت خبرنگار است از فراگرد میان دو سوی ارتباط، به منظور دستیابی به واقعیتی که دارای یک یا چندارزش خبری باشد،این روایت ضمن آن که تحت تاثیر یژگی‌های دوسویه فرا گرد ارتباطی است، احتمالا از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تاثیر می‌پذیرد.

گزارش یک سند مختصر و مفید است که برای هدف و مخاطبی خاص نوشته می‌شود، معمولا مشکل یا موقعیتی را تجزیه و تحلیل می‌کند و برای اقداماتی که در آینده باید صورت گیرند، توصیه‌هایی ارائه می‌دهد. گزارش با واقعیت‌ها سر و کار دارد، بنابراین باید شفاف و خوش‌ساخت باشد.

برای آنکه یک متن نوشتاری، صوتی یا تصویری را گزارش بنامیم، باید سه جزء یا رکن درهم تنیده و تکمیل کننده "مشاهده " ، " مصاحبه" و "تحقیق" را با توازن، هماهنگی و اثرگذاری کافی داشته باشد .

گزارشگر نماینده افکار عمومی است و باید از سوی آنان و برای آنان در این عرصه فعالیت کند .

گزارش نویسی یکی از مهارت‌های مهم در تولید محتوا است و تسلط یا عدم تسلط بر آن، می‌تواند سرنوشت فعالیت‌های وابسته به تولید محتوا (از جمله حضور در فضای دیجیتال و شبکه های اجتماعی را تغییر دهد (. تهیه‌ی کوچک‌ترین سندهای سازمانی هم نمونه‌ای از تنظیم گزارش محسوب می‌شود و تقریباً هر نوع فعالیت مکتوب در فضای کسب و کار را می‌توان از جنس گزارش نویسی دانست .

گزارش نویسی یکی از مهارت‌های مهم در تولید محتوا است و تسلط یا عدم تسلط بر آن، می‌تواند سرنوشت فعالیت‌های وابسته به تولید محتوا (از جمله حضور در فضای دیجیتال و شبکه های اجتماعی) را تغییر دهد.تهیه‌ی کوچک‌ترین سندهای سازمانی هم نمونه‌ای از تنظیم گزارش محسوب می‌شود و تقریباً هر نوع فعالیت مکتوب در فضای کسب و کار را می‌توان از جنس گزارش نویسی دانست.

گزارش‌ در هر نوع‌ آن‌ با هر حجم‌ و در هر رشته‌ از کارهای‌ رسانه‌ای‌ بیش‌ و پیش‌ از هر ویژگی‌ دیگر روایت‌ یک قصه‌ یا ماجراست‌، مثل‌ قصه‌ و داستان‌ کوتاه‌ با این‌ تفاوت‌ بزرگ‌ که‌ عناصر، حوادث‌، ربط‌ها و اشخاص‌ آن،‌ همه‌ از زندگی‌ بیرونی‌ و واقعی‌ برآمده‌اند،اما واقعیت‌ و عینیت‌ داشتن‌ تنها ویژگی‌ گزارش رسانه‌ای‌ نیست‌.گزارش‌ باید یا آگاهی‌رسان‌ باشد (مخاطب‌ دریابد اگر از آن‌ بی‌خبر بماند، چیزی‌ را از دست‌ می‌دهد)یا غیرعادی‌ و غیرمنتظره‌ باشد (که‌ مخاطب‌ از کشف‌ آن‌ احساس بیش‌ دانستن‌ کند) یا سرگرم‌ کننده‌ باشد (که‌ مخاطب‌ را بدون‌ آن‌ که‌ بداند تا پایان‌ بکشد) یا حتی‌ حسی‌، عاطفه‌ای‌، نکته‌ای‌ و جلوه‌ای‌ انسانی‌ را در مخاطب‌ برانگیزد که‌ موجب‌ پیدایش‌ دید‌ یا احساسی‌ در او شود .

گزارش نویسی نیز در کنار خبر نویسی یکی از فعالیت های اصلی در دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به شمار می آید و تلاش می شود با استفاده از این تکنیک به بیان و تشریح رویدادها و فعالیت های انجام شده توسط واحدهای مختلف شرکت پرداخته شود تا عموم مردم و مخاطبان در جریان این اقدامات قرار بگیرند .

به عنوان مثال تهیه و ارسال گزارش به رسانه ها در سال ۹۷شامل:

- ارسال گزارش به روزنامه های سراسری و محلی ۲۱۸ مورد

- چاپ گزارش در روزنامه های سراسری و محلی ۲۱۸ مورد

- ارتباط با ۶۸ روزنامه و هفته نامه

- ارسال گزارش به سایت خبری مدیریت منابع آب ایران به تعداد ۲۱۸ مورد

- ارسال گزارش به سایت شرکت آب منطقه ای مرکزی به تعداد ۲۱۸ مورد

- ارسال گزارش به سایت خبری وزارت نیرو به تعداد ۲۱۸ مورد

- ارسال گزارش به خبرگزاری های سراسری و استانی به تعداد ۲۱۸ مورد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات